Máte otázky? Zavolejte nám.

+420 774 751 375

(Po-Pá)

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 790,00 Kč (32,92 EUR)
Naše cena 259,00 Kč (10,79 EUR)
Naše cena 220,00 Kč (9,17 EUR)

O nás » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
Provozovatelem internetového obchodu www.historic-cars.cz je:
Historic cars, s.r.o. (dále jen „provozovatel“)
sídlem Rýnská 950/11, 196 00 Praha
IČ: 283 20 611, DIČ: CZ28320611, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244425

Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky akceptuje "Obchodní podmínky" pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele /Historic cars, s.r.o/ a zákazníka.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Předmět smlouvy
Kupní smlouva vytvořená v internetovém obchodě vzniká okamžikem odesláním objednávky! Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Historic cars, s. r. o, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Provozovatel se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

Zpracování objednávky
V případě nejasností má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. Každá přijatá objednávka je závazná. Storno objednávky je možné provést do 30 minut od potvrzení objednávky. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

pro velkoobchod:
Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

Cena
Poskytovatel je plátcem DPH. Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou platné v okamžiku objednání, uváděné vč. DPH. V případě změny ceny ve virtuálním obchodě např. při novém naskladňováním zboží je možné změnit pouze po odsouhlasení kupujícího ! nikoliv bez jeho souhlasu!

Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou orientační. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy /objednávky/ mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a také slouží jako dodací list.

Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy, pojištění, balné.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a)

Záloha na zboží a služby
Jedná se o vystavení zálohové faktury za zboží či služby, které jsou dle specifických požadavků zákazníka. Cena je stanovena dohodou vč. DPH a to min. v 50 % výši z ceny zboží či služby.

Zálohová faktura je vždy vystavena i u zboží, které není našim skladem a je objednáváno na požadavek klienta jako např. "plechy na opravu".

Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Obvyklá dodací lhůta je 2 - 20 dnů. Ve výjimečných případech si poskytovatel vyhrazuje právo na prodloužení této dodací lhůty.

V případě objednávky s platbou předem je zboží objednáváno až po připsání platby.

Pokud výrobek bude vyprodán a provozovatel tímto nezaručí okamžitou dodávku zboží, vždy na tuto skutečnost dopředu upozorní. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.

V případě volby dodání zboží osobním převzetím na prodejně je možná maximální délka rezervace zboží 3 dny, pokud není domluveno jinak.

Poštovné
Ceny poštovného jsou včetně DPH.

CENÍK POŠTOVNÉHO PRO ČR

GLS - (objednávka do 400 Kč vč. DPH) - 125 Kč
GLS - (objednávka od 401 Kč vč. DPH) - 149 Kč
Česká Pošta - (objednávka do 400 Kč vč. DPH, pouze pro platbu předem ) - 99 Kč
Česká Pošta - balík - 184 Kč
Alternativní doprava - Předem dohodnutá individuální cena.
Osobní odběr ve skladových prostorách v Mořicích. Zdarma.

PLATEBNÍ METODY

Dobírka - Platba probíhá při předání zboží. Cena 30 Kč.
Platba předem - Výzva k platbě je zaslána po dokončení objednávky.


CENÍK POŠTOVNÉHO PRO SK

Zboží na Slovensko posíláme jak soukromým /včetně DPH 21%/ tak i firemním osobám bez DPH 21%. Faktury jsou automaticky vystavovány v EUR.

Pokud podnikáte na území Slovenské republiky a přejete si zboží fakturovat bez DPH, je nutné uvést DIČ a na tuto skutečnost nás předem upozornit. Požadujeme také zaslání kopie Osvědčení o registraci pro daň z přidané hodnoty. Při nesplnění těchto podmínek po Vás budeme požadovat částku včetně DPH.

Doprava s Dobírkou /GLS/ - platba probíhá při předání zboží. Cena do 5 kg: 269 Kč, nad 5 kg: 342 Kč. Dobírka: 48 Kč. /není možné vystavit fakturu v CZK/.

Doprava s Platbou předem /GLS/ - výzva k platbě je zaslána po dokončení objednávky. Cena do 5 kg: 269 Kč, nad 5 kg: 342 Kč. Platba předem: 25 Kč /faktura je automaticky vystavována v EUR, pokud si zákazník nepřeje jinak/.

Platbu předem v EUR požadujeme na eurový česko-slovenský účet, který máme u FIO, kód banky 2010. nebo na eurové účet vedený u společnosti Citfin, a.s.

Poté, co obdržíme objednávku, Vám pošleme cenový rozpis s celkovou cenou, která bude přepočítanou i na Eura. Úhradu je nutno provést převodním příkazem na jeden z uvedených účtů /viz kupní smlouva/.

Poté, co obdržíme platbu, zboží začínáme připravovat k expedici. Doba doručení balíku na Slovensko je 2-3 pracovních dny od odeslání.

Příplatky k poštovnému (příplatek je uveden v popisu u konkrétního produktu)!


Nevyzvednutá dobírka

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník zákon č. zákon.89/2012 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Zákazníkům, kteří si objednají zboží a následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, bude zaslána upomínka s termínem úhrady k proplacení nákladů. Pokud k proplacení nedojde, budou tyto náklady vymáhány soudní cestou. Při opětovném zaslání zboží dle požadavku zákazníka bude poštovné účtováno znovu.

Objednávku můžete stornovat do max. 30 min. od objednání.

Převzetí zboží
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

V obchodních podmínkách zní:

„Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná zásilka je poškozená, zásilka se buď nedodá nebo se ihned sepíše reklamační protokol a udělá se fotodokumentace. Adresát může požadovat, aby poškozená zásilka byla před jejím dodáním otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození. Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů po dodání. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.“

V případě dodání poškozeného balíku i zboží, s dopravcem vždy sepište protokol!!!!

Podle občanského zákoníku platí, že věc /zásilka/ byla předána kupujícímu v době, kdy byla předána přepravě (pokud není sjednáno s prodejcem jinak). Proto prodávající nemůže nést odpovědnost za poškození zásilky při přepravě.

Další informace najdete v odstavci Záruky a reklamace.

V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně a to nejlépe tentýž den, max. den následující, kontaktovat provozovatele internetového obchodu www.historic-cars.cz. V případě poškození zásilky i zboží, zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží a poškozeného obalu včetně adresního štítku dopravce.

Záruka a reklamace
Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je prodejní doklad. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.historic-cars.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

V průběhu záruční lhůty má kupující právo uplatnit reklamaci. U vady, která znamená podstatné porušení smlouvy, může kupující zvolit:

Dodání nového zboží bez vady.

Bezplatnou opravu zboží.

Odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

Slevu z kupní ceny zboží

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, může kupující žádat pouze odstranění závady nebo slevu z kupní ceny zboží.

Záruční doba začíná běžet vystavením účtenky, nebo faktury k nakupovanému zboží. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však v ten samý den, max. den poté pracovních dnů od převzetí zboží.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, či v důsledku živelných pohrom ani na vady popsané u konkrétního zboží např. z toho důvodu ve slevě.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost provozovateli bez odkladu telefonicky na čísle +420 774 751 375 nebo elektronickou poštou na info@historic-cars.cz nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel a budou zamítnuty. V době reklamace poškozené zásilky nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena. Více informací viz odstavec "Převzetí zboží".

Je-li potřeba uplatnit reklamační řízení z důvodu poškození zboží, oznamte tuto skutečnost prodávajícímu co nejdříve, nejlépe písemně na e-mailovou adresu info@historic-cars.cz, nebo telefonicky na tel.: +420 774 751 375, případně písemně na adresu provozovny eshopu. Ve své žádosti o reklamaci daného zboží nezapomeňte uvést Vaše kontaktní údaje, jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu zboží a číslo dokladu o koupi zboží a kopii nebo originál účtenky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. Pokud již nemáte účtenku, musíte dokázat jinak, že jste zboží zakoupili právě v eshopu www.historic-cars.cz. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list prodejní doklad. Reklamované zboží je kupující povinen zaslat kompletní, čisté a zabalené v původním balení. Na základě předešlého kontaktu kupující zašle zboží prodávajícímu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace-reklamační list. Protokol o vyřízení reklamace si pečlivě uschovejte pro případ další reklamace nebo manipulace se zbožím. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Odstoupení od smlouvy
Zakoupené zboží můžete dle Obč. zákoníku vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Zboží lze vrátit za následujících podmínek:

Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů od převzetí

Zboží bude nepoužité a nepoškozené

Zboží bude v originálním obalu

Dopravné za zboží hradí kupující

Zboží bude zasláno zpět spolu s veškerými dokumenty (doklady o koupi atd.) nebo prokážete-li jinak, že zboží bylo zakoupeno v e-shopu www.historic-cars.cz

Částka za vrácené zboží bude zaslána zpět bankovním převodem na účet /do 14 dnů od termínu vrácení zboží/, jehož číslo požadujeme sdělit nejlépe písemně spolu s vráceným zbožím, popř. emailem. Částka /cena zboží + náklady na naši nejlevnější dopravu/ bude poukázána na Váš bankovní účet po vrácení zaslaného podepsaného dobropisu, který bude vystaven ze strany prodávajícího.

Zásilky, které budou zaslány zpět na dobírku, nebudou z pochopitelných důvodů přijaty.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud bude zboží vráceno po zákonné lhůtě 14 dnů, bude započítán manipulační poplatek.

Odstoupení od smlouvy není možné v případě nákupu ze sortimentu čalounické koženky z důvodu střihu čalounické koženky na přání zákazníka. Viz Občanský zákoník § 1837 odst. 1 písm. d).

Ochrana osobních údajů
Historic cars, s. r. o. zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na https://www.historic-cars.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale provozovatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Provozovatel si také vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů ze strany zákazníka. V případě komunikace s nespolehlivým zákazníkem, nebo se zákazníkem, díky kterému nám vznikla v minulosti pohledávka, si provozovatel vyhrazuje právo jej požádat o platbu předem na účet nebo objednávku úplně zrušit.

Veškerá fotodokumentace na e-shopu je ilustrativní. Technické specifikace produktů jsou přebírány od výrobců produktů.

Platné od 24. 05. 2018Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.